Prisluškivani telefoni, ozvučeni stanovi, osmatrači na ulici: Izložba “Države nadzora” u Sarajevu

0
157
ArticleTop

Ova izložba je zasnovana na istraživanju Balkanske istraživačke regionalne mreže novinara u 15 zemalja koji su bili pod nadzorom obavještajnih službi, policije, kriminalnih grupa ili privatnih kompanija u posljednjih nekoliko decenija

U srijedu, 20. septembra, u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu bit će otvorena izložba “Države nadzora: Tajno praćenje novinara u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. Otvorenje izložbe će biti upriličeno u 19 sati. Izložba će prikazati BIRN-ovo istraživanje o praksama nadziranja novinara u 15 zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope.

Prisluškivani telefoni. Ozvučeni stanovi. Osmatrači na ulici. Špijunski softver na mobilnim telefonima. Od autoritarnih komunističkih režima do država u tranziciji, nadzor nad novinarima izaziva stalne kontroverze u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi.

Ova izložba je zasnovana na istraživanju Balkanske istraživačke regionalne mreže novinara u 15 zemalja koji su bili pod nadzorom obavještajnih službi, policije, kriminalnih grupa ili privatnih kompanija u posljednjih nekoliko decenija.

U intervjuima novinari objašnjavaju kako su saznali da su praćeni i zašto su bili meta. Otkrivaju kako je praćenje utjecalo na njihov rad i lični život, te kakav je utjecaj imalo na slobodu medija u njihovoj zemlji.

Intervjuisani novinari dolaze iz zemalja Srednje i Jugoistočne Evrope – Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Kosova, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije.

Projekat ‘Države nadzora’ ima za cilj podizanje svijesti o uticaju nadziranja na slobodu izražavanja i podsticanje vlasti da budu transparentnije.

Izložbu je producirao BIRN, u partnerstvu sa fondacijom Justice for Journalists.

Prisluškivani telefoni, ozvučeni stanovi, osmatrači na ulici: Izložba "Države  nadzora" u Sarajevu

ArtickeBottom