Preporod poljoprivrede u Janji

0
93
ArticleTop

Uspješna saradnje Semberke i lokalnog stanovništva pruža pozitivan primjer za cijelu BiH

Kada njihova kampanja počne, poljoprivrednici u Janji moraju biti mobilni i po 24 sata dnevno. Na kombajnima ili na traktorima, oni vade industrijski krompir i transportuju ga u lokalnu fabriku Semberka, usput pomažući jedni drugima u svemu što je potrebno.

“Svaka godina nosi svoje izazove, a većina nas je prepoznala značaj udruživanja“, objašnjava poljoprivrednik Mujo Bogaljević.

Ako nije na vlastitoj zemlji ili ne pomaže na njivama svojih saradnika, Mujo se nalazi u prostorijama opšte poljoprivredne zadruge “Agrofarmer“, kojom i rukovodi. Ove godine, zadruga je udružila oko 50 poljoprivrednika koji su na 50 hektara uzgojili krompir za potrebe fabrike Semberka u Janji.

Mujo objašnjava da im fabrika pruža sigurnost.

Semberka se bavi preradom povrća na način koji zadržava veliki dio njegovih najzdravijih osobina, što je čini jedinstvenom u ovom dijelu Evrope. Osnovana je još davne 1979. godine, a od samog početka njena misija je bila da bude oslonac lokalne zajednice. 

Fabrika je ponovo pokrenuta nakon rata, međutim 2013. godine je ušla u stečajni postupak. Mujo objašnjava da se skoro svako domaćinstvo u Janji bavi poljoprivredom i da su se problemi u Semberci snažno odrazili i na sam grad:

“Došlo je do dugovanja prema proizvođačima i oni su počeli odustajati od proizvodnje. Nisu imali sigurnost. Zašto bih ja nekome dao svoj proizvod koji teško proizvedem, natopim ga znojem, i ne mogu da ga naplatim u narednu godine, dvije dana?“

Unapređenje korištenja vakufske imovine: Završena sjetva krompira u Janji |  Preporod.info

Semberka dobila novog vlasnika

Semberka je dobila novog vlasnika 2016. godine, kada je postala dio Bingo grupacije. Iste godine osnovana je i zadruga Agrofarmer. Dvije strane su odmah ušle u pregovore o proizvodnji industrijskog krompira. Mujo se prisjeća da su na samom početku poljoprivrednici u posao ulazili sa rezervom, poučeni negativnim iskustvom od ranije.

Kako bi vratila povjerenje u fabriku, kompanija Bingo je pomogla poljoprivrednicima i u većem procentu finansirala proizvodnju krompira.

“Ljudi su tada prepoznali njihovu ozbiljnost, i danas, samo kad kažemo za koga radimo, imamo dovoljan broj kooperanata koji su spremni sarađivati“, pojašnjava Mujo, navodeći da svakog proljeća Bingo poljoprivrednicima obezbijedi sjetveni materijal i finansira đubrivo.

Mujo smatra da je Janja u posljednje vrijeme doživjela preporod, te razgovor završava sa riječima:

“Desila se lijepa i pozitivna priča sa Agrofarmerom, jednim dijelom i zahvaljujući kompaniji Bingo. Jer mnogo su nas pomogli, stali su iza nas kad nam je bilo najpotrebnije. Nismo ni mi ostali ravnodušni, vratili smo maksimalno što smo mogli.“

MIZ Janja: Izuzetni poljoprivredni prinosi sa vakufskih parcela | Preporod .info
ArtickeBottom