Neobični prizor na obali Jadrana – Plaža je puna zmija

0
168
ArticleTop

Ljudi su odmah pomislili da se radi o otrovnicama, ali one su zapravo bezopasne. Kad se čovjek približio, u panici se razbježe.

Riječ je o zmijama ribaricama (Natrix tessellata), koje su poznate po tome da žive ili u vodi ili blizu nje.

Zanimljivo je da, ako se nađe u opasnosti, ova zmija se ponašao kao i bjelouška – pravi se mrtva i smrdi.

Kao što se vidi na snimku, od ljudi bježe.

Faktor | Neobični prizor na obali Jadrana iznenadio mnoge: Plaža je puna  zmija

Nije ni najmanje agresivna, a blizu vode može se naći jer tamo lovi.

Zanimljivo je da joj samo jedan udah omogućuje da puna dva sata može biti pod vodom.

Što učiniti ako na ove zmije naiđete na plaži?

Oni koji zmije poznaju bolje kažu kako ih ne treba dirati i da ih je najbolje pustiti da odu.

ArtickeBottom