Ko su pokretači ekonomskog napretka u globalnoj event industriji

0
117
ArticleTop

Kako globalna mreža WTCA pokreće razvoj svetski poznatih organizatora događaja

Asocijacija svetskih trgovinskih centara® (WTCA®), međunarodna trgovinska organizacija koja povezuje više od 300 članica brendiranih kao Svjetski trgovinski centar® (WTC®) u skoro 100 zemalja, nedavno je održala Forum članica WTCA 2023. godine u Njujorku. Pod temom “Pokretači napretka”, ovogodišnji Forum članica fokusirao se na jedinstvene načine na koje WTC punktovi doprinose napretku u svojim lokalnim i globalnim zajednicama, kao i planove Asocijacije da se revitalizuje za budućnost i proširi svoju trenutnu globalnu mrežu na 500 članova WTCA u narednoj deceniji putem inicijative „Put do 500”.

Jedan od učesnika Foruma članica bio je zamjenik generalnog direktora WTC event centra u Istanbulu, gospodin Haluk Kanca, koji takođe obavlja funkciju člana Odbora direktora WTCA. Gospodin Kanca nam je govorio o značajnom uticaju mreže WTCA na razvoj ovog svjetski poznatog event centra, kao i svim prednostima koje mreža WTCA pruža.

Iz kog razloga ste odlučili da od Asocijacije svjetskih trgovinskih centara (WTCA) obezbjedite licencu Svjetskog trgovinskog centra (WTC) za event centar u Istanbulu? 

Kao jedan od najstarijih članica Asocijacije svjetskih trgovinskih centara® (WTCA®), Svjetski trgovinski centar® (WTC®) Istanbul je dobio licencu 1980. godine. Licenca je omogućila različite beneficije, poput mogućnosti umrežavanja sa potencijalnim poslovnim kontaktima širom svijeta i prepoznatljivost kroz svjetski poznati brend.

Koliko vam je licenca WTC-a/članstvo u globalnoj mreži WTCA pomoglo da proširite svoje poslovanje? 

Povezanost sa brendom Svjetskog trgovinskog centra poboljšala je reputaciju i vidljivost WTC Istanbula na globalnom nivou. Posebno u sektoru konferencija i izložbi, biti Svjetski trgovinski centar igra ključnu ulogu u marketingu sajmova i izložbi širom svijeta. Dodatno, što se tiče naših komercijalnih kancelarijskih zgrada, međunarodne kompanije radije iznajmljuju naše prostore jer smo Svjetski trgovinski centar. Naša strateška geografska pozicija, najsavremeniji sadržaji i posvećenost pružanju sveobuhvatnih usluga podrške koje odgovaraju njihovim specifičnim potrebama dodatno se dopunjuju globalnom prepoznatjivošću brenda WTC i mogućnostima umrežavanja koje dolaze sa članstvom u globalnoj mreži WTCA.

Koje konkretne usluge ste proširili koristeći licencu WTC-a/globalnu mrežu WTCA? 

Licenca WTC-a i globalna mreža WTCA omogućile su nam da proširimo opseg naših usluga. Osim naših poslovnih kula, koje su sve nekretnine za najam kojima upravlja WTC Istanbul, proširili smo svoju ponudu uključujući Istanbul Expo centar, koji predstavlja najveći sajamski prostor u Turskoj. Ova diverzifikacija nam omogućava da pružimo sveobuhvatni set sadržaja i usluga koji zadovoljava raznovrsne potrebe naših klijenata, kako lokalnih tako i međunarodnih, u oblastima razvoja poslovanja i upravljanja događajima.

Haluk Kanca WTC Istanbul

Koliko licenca WTC-a/globalna mreža WTCA doprinose već razvijenom tržištu poput Turske? 

Doprinos licence WTC-a i učešća u globalnoj mreži WTCA na razvijenom tržištu poput Turske je sve značajniji. Iako Turska ima dobro uspostavljenu i raznoliku ekonomiju, modaliteti kroz koje mreža WTCA može doprinijeti njenom daljem napretku uključuju pristup globalnoj poslovnoj mreži, globalno prepoznavanje brenda, povezivanje sa globalnim potencijalnim kupcima i partnerima, kao i razmjena znanja između WTC punktova – Svjetskih trgovinskih centara koji su dio globalne mreže.

Šta licenca WTC-a/globalna mreža WTCA znači za vašu industriju, posebno za usluge event centara?

Licenca WTC-a i globalna mreža WTCA mogu značajno poboljšati reputaciju, doseg i poslovne mogućnosti za provajdera usluga event centara. Omogućava nam da se uključimo u globalnu mrežu, pružajući niz pogodnosti koje nam mogu pomoći da napredujemo u konkurentskoj industriji i služimo široj i raznovrsnijoj bazi klijenata.

Kako WTC Istanbul koristi moć globalne mreže WTCA (tj. povezanost sa 300+ članica WTC-a u skoro 100 zemalja) da otvori prilike za svoje lokalne poslovne članice (trgovinu)? 

Globalna mreža WTCA pomogla nam je da crpimo dodatu vrijednost i značaj događaja, izložbi, trgovinskih misija i drugih usluga koje pružamo. Godine 2013, WTC Istanbul je organizovao Poslovni forum „Futurallia“ u Istanbulu, potvrđujući kako globalna mreža WTCA igra ključnu ulogu u regrutaciji učesnika i posjetilaca. Sa preko 1.000 lokalnih i stranih učesnika i posjetilaca, događaji su bili osmišljeni da iskoriste široki domet mreže WTCA, povezujući poslovne ljude širom svijeta. Više od 9.000 sastanaka održano je tokom Foruma. Kao rezultat, proširili smo svoju mrežu partnerstava koja su dovela do brojnih trgovinskih misija, međunarodnih događaja i učešća na sajmovima tokom narednih godina.

UFI, Svjetsko udruženje event industrije, nedavno je proglasilo svoje novoizabrane članove Odbora direktora za 2023-2026, od kojih četiri članice WTCA (od kojih dva menadžera trenutno sede u Odboru direktora WTCA) takođe oslikavaju mrežu WTCA (WTC Metro Manila, Dubai World Trade Center, WTC Taipei (TAITRA) i WTC Seoul (COEX)). Šta to govori o moći globalne mreže WTCA u kontekstu event industrije? 

Zastupljenost četiri članice Asocijacije svetskih trgovinskih centara (WTCA), od kojih dvije trenutno imaju mesto u Odboru direktora WTCA, u novoizabranom Odboru direktora UFI ističe značajan uticaj i doprinos globalne mreže WTCA razvoju event industrije. Ta činjenica potvrđuje moć saradnje, liderstva u industriji i mogućnosti umrežavanja koje WTCA pruža na globalnom nivou. Navedeni članovi Odbora WTCA moći će da promovišu i zastupaju WTC lokacije aktivne u event industriji, podstaknu neke članove UFI, posebno one koji nisu globalno prepoznatljivi, da se pridruže mreži WTCA radi širenja njihovog globalnog dosega, i povežu postojeće članice WTCA sa drugim događajima poput IMEX-a i IBTM-a, kao i sa ostalim asocijacijama koje se bave organizacijom događaja poput AIPC. Kao vlasnik glavnog izložbenog prostora u Turskoj i član WTCA, WTC Istanbul ponosno igra ključnu ulogu na ovom polju.

S druge strane, Danica Milovanović, glavni predstavnik WTCA za centralnu i istočnu Evropu, naglasila je nakon Foruma članica da članstvo WTCA redovno prisustvuje ovom godišnjem skupu kako bi se informisalo o ključnim trendovima, tržišnim kretanjima i izazovima širom globalne mreže WTCA, kako bi im ta saznanja pomogla da reše neke od svojih izazova – bez obzira da li je njihov WTC poslovni model potpuno usmjeren na razvoj nekretnina ili se više fokusira na trgovinske usluge.

„Naše članice su najveća vrednost Asocijacije. Impresija o brendu WTC, koju članice  prenose u komunikaciji, predstavlja orijentir za naše strateške partnere u sve rastućoj ponudi trgovinskih usluga i nekretnina. Na nedavnom Forumu članica u oktobru, priče o uspjesima članica i inovativni poslovni koncepti pružili su dodatni impuls globalnoj prepoznatljivosti brenda WTC. Istovremeno, svaka sesija iz programa je bila skrojena tako da odražava našu tekuću modernizaciju brenda, sa kojom će regionalni timovi za angažovanje članica Asocijacije moći efikasnije da služe članicama i da ispune trenutne zahtjeve tržišta“, zaključila je Danica Milovanović.

Forum članica obilježilo je i zvanično odbrojavanje do veoma iščekivanog 54. godišnjeg WTCA Globalnog poslovnog foruma (GBF), koji će se održati od 3. do 6. marta 2024. godine u organizaciji WTC Bengaluru. Pod motom “Podsticanje napretka kroz inovacije i saradnju”, ovaj globalni event ima za cilj da prikaže ekonomski potencijal i poslovne mogućnosti u Indiji, posebno u Karnataki, koja je poznata kao “Silikonska dolina Indije.”

Danica Milovanović
ArtickeBottom