Održan naučni skup Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava

0
114
ArticleTop

“Teme današnjeg skupa obuhvaćaju razdoblje uništavanja spomenika sve od antike do današnjeg suvremenog doba te smo tako i koncipirali skup, po istorijskim epohama. Nakon održanog skupa u idućoj godini očekujemo objavljivanje zbornika radova”, potvrdio je dekan FHN-a mostarskog Univerziteta

Na Fakultetu humanističkih nauka (FHN) Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je u četvrtak, povodom 30. godišnjice rušenja Starog mosta, održan naučni skup „Kulturna baština Hercegovine između pamćenja i zaborava“.-Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“, kao nastavna i naučna institucija, smatrao je kako je ove godine bitno obilježiti 30. godišnjicu rušenja Starog mosta na jedan prikladan način. Upravo zbog toga se rodila ideja da se organizira naučni skup na kojemu će se govoriti o uništavanju kulturne baštine Hercegovine. Naglasak nam je bio da obuhvatimo i kompletan period uništavanje kulturne baštine kroz istoriju, a ne samo u razdoblju od 1992. do 1995. godine – rekao je dekan FHN-a Edim Šator.Naglasio je kako je uništavanje kulturne baštine Hercegovine bio dugoročan proces što se može prepoznati kroz istoriju.

-Teme današnjeg skupa obuhvaćaju razdoblje uništavanja spomenika sve od antike do današnjeg suvremenog doba te smo tako i koncipirali skup, po istorijskim epohama. Nakon održanog skupa u idućoj godini očekujemo objavljivanje zbornika radova – potvrdio je dekan FHN-a mostarskog Univerziteta.

Kako kaže, cilj je na naučni i objektivan način obraditi ovu temu.-Nama je cilj da se na naučni način, objektivno i bez ikakvih subjektivnih primjesa, analizira ova tema i da se ukaže na istorijske činjenice, da na jednom mjestu objavimo ove radove koji će jasno ukazivati da se kontinuitet uništavanja kulturne baštine Hercegovine i cijele BiH – zaključio je Šator.

Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ Alena Huseinbegović istaknula je kako je dan kada je srušen Stari most mnogima bio jedan od najtužnijih dana u životima.-Ovakvi skupovi i predavanja su prilika da se nastavi njegovati sjećanja, proučavanje i promicanje vrijednosti kulturno istorijskog naslijeđa i tradicije. BiH je uvijek bila riznica evropskog naslijeđa, a sama Hercegovina, kada pogledamo Mostar, ukoliko se okrenemo oko sebe, samo u vidokrugu od nekoliko metara, vidjeti ćemo kako se isprepleću tragovi vijekova – poručila je rektorica.Ona vjeruje kako su ovakvi skupovi veoma bitni za društvo.-Sigurna sam da će ova konferencija biti produktivna, konstruktivna i da će dovesti do novih ideja, novih inicijativa i daljeg razvoja nauke za kulturno istorijsko naslijeđe te do nove i bolje saradnje. Akademska zajednica treba da vuče društvo naprijed, kako će ono biti ocijenjeno za nekih 200 ili 500 godina, to ovisi od nas samih – kazala je Huseinbegović.Na kraju je zaključila kako su studenti i profesori ovoga univerziteta, zapravo, najveći promotori naslijeđa, grada i države.-Univerzitet je uvijek njegovao ove vrijednosti, a studenti imaju priliku da se kvalitetno obrazuju kroz studijske programe koji se izučavaju na našem Univerzitetu, a koje se vežu za savremene trendove iz oblasti građenja, dizajna, turizma itd. Možemo reći da je Univerzitet „Džemal Bijedić“ promotor razvoja društva, posebno jer akademska zajednica ima to za obavezu. Naši profesori i naši studenti su najveći promotori naše države i našeg grada širom Evrope i svijeta, kao i našeg naslijeđa – zaključila je Huseinbegović.

ArtickeBottom