Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine obilježava 136. godišnjicu djelovanja

0
61
ArticleTop

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine će 1. februara obilježiti 136. godišnjicu djelovanja.

Iz planiranih aktivnosti posebno izdvajamo novu stalnu izložbu “Vodozemci i gmizavci Bosne i Hercegovine”, koja će biti predstavljena javnosti u četvrtak, 01. 02. 2024. godine u 18 sati. Prvi je to put u 136-godišnjoj historiji Muzeja da su na jednom mjestu prezentirane sve dosad otkrivene vrste herpetofaune u njihovim prirodnim staništima.Bosna i Hercegovina je centar raznolikosti evropske herpetofaune, koju čine najmanje 53 autohtone vrste: 9 repatih vodozemaca, 13 žaba, 14 zmija, 4 kornjače i 13 guštera. Skoro polovina vrsta (40%) pokazuje određeni nivo endemizma, od čega su najčešći endemi Dinarida ili južnog dijela Balkanskog poluotoka. BiH se posebno ističe kao regija od posebnog značaja za zmije otrovnice (engl. Important Viper Areas – IVA), za petrofilne zajednice guštera te kao stanište evolutivno jedinstvenih vrsta poput čovječije ribice.Izložba “Vodozemci i gmizavci BiH” prikazuje sve vrste u njihovim prirodnim staništima na teritoriji BiH koje su otkrivene do 2024. godine. Vrste su prikazane na potpuno realističan način, uključujući varijacije i spolni dimorfizam unutar istih. Većina (75%) izloženih vrsta stvorena je 3D skeniranjem, modeliranjem i printanjem, dok je ostatak predstavljen prepariranim životinjama.Autor izložbe je mr. sc. Adnan Zimić.Realizaciju izložbe su pomogli Ministarstvo civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Općina Centar Sarajevo i UNDP Bosnia and Herzegovina. Posebnu zahvalnost dugujemo partnerima FabLab B&H, koji su zaslužni za oblikovanje i izvedbu modela korištenih u izložbi.

ArtickeBottom