U Sarajevu 13. Međunarodni simpozij „Muzika u društvu“

0
219
ArticleTop

U organizaciji Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Sarajevu – Muzička akademija u Sarajevu se od 7. do 10. decembra 2022. godine održava 13. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”.

Kako je objavilo Muzikološko društvo Federacije BiH, simpozij “Muzika u društvu” najznačajniji je bosanskohercegovački i jedan od vodećih regionalnih naučnih skupova ove vrste, koji se bijenalno održava od 1998. godine.

Tema Simpozija “Muzika u društvu”, označava njegovo usmjerenje ka višedimenzionalnom, diversificiranom i transdisciplinarnom diskursu savremene nauke o muzici, kako u bosanskohercegovačkim, tako i u internacionalnim okvirima.

Stoga će i ova četverodnevna konferencija okupiti 87 učesnika iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije, muzičke teorije, muzičke pedagogije i srodnih naučnih i umjetničkih disciplina iz 17 zemalja. Program će uključiti i radionice, plenarna predavanja, koncert i svečanu sjednicu na kojoj će biti obilježeno 25 godina rada Muzikološkog društva.

U povodu obilježavanja ove značajne obljetnice, programske aktivnosti će biti organizirane u proširenim kapacitetima i na različitim lokacijama: na Muzičkoj akademiji, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu, kao i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i Zemaljskom muzeju BiH.

Međunarodni simpozij “Muzika u društvu” se realizira u saradnji sa Gazi-Husrev-begovom bibliotekom i Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva za kulturu i sport Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti te Fondacije za izdavaštvo.

Sve aktivnosti planirane pod okriljem simpozija otvorene su za javnost.

ArtickeBottom