U BPK Goražde će se graditi fotonaponske i vjetroelektrane, omogućena dodjela koncesija

0
141
ArticleTop

Na području BPK Goražde bit će omogućena dodjela koncesija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana nakon što je na prijedlog ministra Zijada Brige Vlada BPK Goražde donijela odluku kojom se resornom ministarstvu daje saglasnost za dodjelu koncesija putem samoinicijativne ponude.

Ministar privrede Briga objašnjava da je u martu stigla samoinicijativna ponuda privrednog subjekta iz inostranstva u kojoj je uz detaljne elaborate iskazana namjera za gradnju više fotonaponskih elektrana na lokalitetima Jahorina 1 i 2 i Vranovina te jedne vjetroelektrane na lokaciji Kacelj.

“To bi vjerovatno bio najveći projekat ove vrste na prostoru BiH kapaciteta preko 800 MWH. Za ovaj kanton je važno da bi nakon završetka ovog projekta prihodi kantona po osnovu koncesija bili značajno povećani, što bi u dobroj mjeri moglo riješiti finansijske probleme koje imamo. Primjerice, istovremeno kada je Vlada BPK donijela ovu odluku, u Sokocu je potpisan ugovor isto tako za jednu njemačku kompaniju, a zvanična informacija je da bi koncesiona naknada općini Sokolac samo od jedne elektrane trebala iznositi oko 800.000 maraka godišnje”, kaže Briga.

Kantonalna vlada je sada omogućila izdavanje lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana i svi zainteresovani subjekti svoje prijedloge za dodjelu koncesija, mogu dostaviti na adresu ministarstva.

“Komisija za koncesije može da započne pregovore sa preduzećem koje je već zainteresovano, a u međuvremenu mogu da se jave i drugi s obzirom da imamo velike prostorne kapacitete. Dake, mogu nam se obratiti i izraziti svoje namjere o investicijama ove vrste”, ističe Briga.

U BPK Goražde će se graditi fotonaponske i vjetroelektrane, omogućena  dodjela koncesija
ArtickeBottom