Naslovnica Senidah ima novi hit „Replay“ swik9lLaHR0cDovL29jZG4uZXUvaW1hZ2VzL3B1bHNjbXMvTlRNN01EQV8vYWZkZGQ4OTcwMzRiMTc5NTVlOGQwNTQ5MDgzYjkyN2EuanBnkZMCzQOOAIGhMAE