Regionalni festival monodrame inBox 2022. u septembru

0
211

Regionalni festival monodrame inBox 2022. održat će se od  01. do 04.09.2022. u Travniku – Nova Bila. 

JU Hrvatski kulturni centar Travnik – Nova Bila i Kazalište mladih „Korifej“ pozivaju Vas da prijavite svoje monodrame na uvid selekcionom odoboru 2. Regionalnog festivala monodrame “inBox”.

Festival će u okviru svog programa prikazati 6 predstava u natjecateljskom dijelu festivala.

Kriteriji za prijavu su sljedeći:

– monodramu mogu prijaviti sva profesionalna pozorišta, pozorišne trupe i ostale organizacione forme profesionalne pozorišne produkcije, te samostalni umjetnici koji su producirali monodramu

– monodrama može biti prijavljena bez obzira na godinu produkcije

– prijaviti se mogu monodrama koje se izvode na nekom od BHS jezika

Organizator festival će odabranim sudionicima:

– osigurati smještaj i hranu

– pokriti troškove puta (po sistemu zvaničnog obračuna refundacije troškova prevoza ovisno dogovorenom načinu prevoza)

– dogovoriti varijabilne troškove

Prijava mora sadržavati:

1. Prijavni obrazac

2. Link na video snimak predstave

3. Fotografiju glumca/glumice

4. Fotografiju iz predstave

Prijave slati na e-mail adresu kmkorifej@gmail.com najkasnije do 30.04.2022. godine.

Aplikanti će o odluci selekcionog odbora biti obaviješteni najkasnije do 30.05.2022. godine.

Regionalni festival monodrame „inBox“ je manifestacija natjecateljskog karaktera koja se organizira u cilju popularizacije monodrame kao oblika scenskog stvaralaštva i afirmiranja BiH i regionalnih akademskih glumaca, dramaturga i redatelja.

Uz novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 KM za najbolju glumačku interpretaciju o kojoj će odlučivati tročlani stručni žiri, bit će dodijeljena i nagrada sponzora za najbolju predstavu po odabiru publike.