Ove države imaju najviše šuma u Europi, evo na kojem je mjestu Hrvatska

0
85
ArticleTop

Europske države s najmanje šuma su Nizozemska (11 %), Malta (1,4 posto) i Island (0,5 posto)

Čak 73,7 posto teritorija Finske pokriveno je šumama, a nešto manje od 70 posto, točnije 68,7 posto površina je Švedske koja je prekrivena šumama. Nakon Finske i Švedske, treće mjesto dijele Slovenija i Crna Gora s 61,5 posto pod šumama. U Hrvatskoj je 47 posto površine pokriveno šumom te je zbog toga Hrvatska na visokom devetom mjestu. Europske su države s najmanje šuma Nizozemska (11 %), Malta (1,4 posto) i Island (0,5 posto). 

Koja EU zemlja ima najviše, a koja najmanje šuma? - Šumarstvo | Agroklub.com

Inače, hrvatske šume u usporedbi s ostalim europskim šumama u iznimno su prirodnom stanju. U Hrvatskoj šume rastu na 2,5 milijuna hektara i u njima je trenutačno oko 300 milijuna tona drva.Šumarstvo je jedna od najvažnijih gospodarskih grana u Gorskoj Hrvatskoj, a šume su najveće prirodno bogatstvo tog dijela Hrvatske. Čak oko polovine kopnene površine Republike Hrvatske zauzimaju šume odnosno šumska zemljišta. Većina tih šuma, oko 76%, nalazi se u vlasništvu Republike Hrvatske.

ArtickeBottom