Najbolji život je u Kanadi

0
702
ArticleTop

Kako navodi američka medijska kompanija U.S. News and World Report, u nedavno objavljenoj listi najboljih zemalja na svijetu za život za 2021. godinu, izabrana je Kanada.

Zemlje se kategorišu i biraju prema stepenu agilnosti, moći društveno odgovornom poslovanju, položaju žena, rasnoj jednakosti.

Na rang listi “Najboljih zemalja za 2021.” anketirano je ukupno 17.326 pojedinaca iz 36 zemalja u četiri regije – Amerike, Azije, Evrope i Bliskog istoka i Afrike – koji su anketirani tako da je 78 zemalja rangirano na svjetskoj sceni.

Kanada je također zauzela prvo mjesto po kvalitetu života i društvenoj svrsi. Ima dobro tržište rada, brine o ljudskim pravima i posvećena je socijalnoj pravdi, smatra se da nije korumpirana i poštuje imovinska prava.

Najviše priznanja Kanada je dobila u oblastima obrazovanja, kvalitetnog penzionisanja, ekološkog i zdravog života.

Zauzela je prvo mjesto i kada je društveno odgovorno poslovanje u pitanju, drugo mjesto za rasnu jednakost i šesto mjesto za preduzetništvo. Izvještaj se prati i objavljuje svake godine, a za 2020. godinu izabrana je bila Švicarska. Prema objavljenoj listi za ovu godinu to su, pored Kanade, Japan, Njemačka, Švicarska, Australija, SAD, Novi Zeland, Velika Britanija, Švedska, Holandija.

ArtickeBottom