Bunt građanki danas u 19 gradova širom BiH

0
244
ArticleTop

Danas u nizu bh. gradova u 15:00 sati zakazani su protesti žena: “Naš bol je vaš sram!”. Riječ je o protestima na kojima će se reći “ne femicidu”, nasilju nad ženama i njihovim sve češćim ubistvima.

Od 2016. godine ubijeno je više od 60 žena samo zato što su žene, a ubistvo koje se prije tri dana desilo u Bihaću kada je suprug zadavio suprugu u njihovom zajedničkom stanu bio je jedan od okidača da žene na ulicama potraže pravdu za sve one koje su ubijene zbog femicida.

Navedeni su i zahtjevi koje će tražiti na skupovima, a to su:

  • Uvođenje pravne definicije femicida.
  • Uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte
  • Hitno usklađivanje krivičnih zakona s Istanbulskom konvencijom (​​Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) i revidiranje kaznenih praksi.
  • Osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije i multisektorske protokole.
  • Dosljednu primjenu zakona i u slučajevima kada do smrtnog slučaja kao posljedice nasilja u porodici da se počiniocu sudi prema odredbama zakona koje će utvrditi težu kaznu.

Ove zahtjeve će žene iznijeti na protestima danas u sljedećim gradovima: Bihać, Tuzla, Banjaluka, Gračanica, Zenica, Sarajevo, Stolac, Mostar, Konjic, Goražde, Kakanj, Bugojno, Prijedor, Brčko, Bijeljina, Sanski Most, Bosanka Krupa, Gradačac, Tešanj.

ArtickeBottom